Jag har fortfarande ingen pool

Jag har genom åren hunnit bygga upp en viss materiell standard och samla på en hel del fina prylar av varierande karaktär, utformning och så vidare. Men en sak saknar jag fortfarande, märkligt nog får man ändå säga med tanke på att det är en så grundläggande pryl. Jag har ingen pool, något som naturligtvis inte är okej och jag måste otvivelaktigt ta tag i den saken mycket snart för det här håller inte länge till. En person i min position, ställning och sociala status kan helt enkelt inte vara utan en väl tilltagen badanläggning, det är sedan gammalt liksom och det är egentligen snudd på gammalt att jag har missat det under så lång tid. Men nu är det alltså hög tid att jag tar tag i ärendet och agerar på ett rättrådigt och rationellt sätt. För den biten är av oerhört stor vikt i det här läget.

This entry was posted on Thursday, October 4th, 2012 at 9:26 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply